13 kwietnia 2018

Rajd Azymut 13 – terenowa gra harcerska

Cel:
Uczczenie 100 rocznicy założenia Czarnej Trzynastki Krakowskiej “W Polu”.

Program:
Gra polegać będzie głównie na marszu na orientację w łatwym terenie górskim oraz (ewentualnie) wykonywaniu dodatkowych punktowanych zadań przygotowanych przez organizatorów.
Uczestnictwo w grze odbywać się będzie w patrolach, które wytyczone trasy marszu na orientację pokonywać będą w określonym limicie czasowym.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w grze i zasady punktacji zostaną ujęte w “Regulaminie uczestnictwa w grze terenowej

Ramowy plan

Czas:
6 października 2018 r., w godz. 8-19

Miejsce:
Pasmo Lubomira i Łysiny, start przy schronisku na Kudłaczach

Koszt:
20-30 zł/os.

Kontakt: rajdazymut13@gmail.com

Uwaga: Gra przeznaczona jest dla członków ZHR. Osoby spoza organizacji proszone są o wcześniejszy kontakt.