29 stycznia 2017

Program

Inauguracja obchodów 100-lecia

17 lutego 2017


Obchody 99. rocznicy.

Gra Rocznicowa

18 lutego 2017

Gra Rocznicowa

Gra dla zuchów i harcerzy. Harcerze walczą o miano Czarnego Zastępu.

Ognisko instruktorskie

15 czerwca 2017

Ognisko instruktorskie

Obóz – odwiedziny starszyzny

22 lipca 2017

Obóz – odwiedziny starszyzny

Ostatnie śpiewogranie przed 100-leciem

17 stycznia 2018

Ostatnie śpiewogranie przed 100-leciem

Główne obchody 100-lecia

17 lutego 2018


Uroczyste obchody rocznicowe. Finał gry o miano Czarnego Zastępu.
PLAN OBCHODÓW (ZAPROSZENIE)

Odsłonięcie tablicy z okazji 100-lecia

18 lutego 2018

Konferencja instruktorska

9 kwietnia 2018

Wystawa

10 kwietnia 2018

Rajd Azymut

19 maja 2018

Ognisko dla Trzynastaków

16 czerwca 2018

Ognisko dla Trzynastaków

4-dniowy Zlot 100-lecia

13 lipca 2018


W ramach obozu letniego.

Ognisko 100-lecia

14 lipca 2018

Ognisko 100-lecia


W ramach Zlotu 100-lecia na obozie letnim.

Rejs 100-lecia

1 września 2018

Rejs 100-lecia


fot. http://www.cwm.edu.pl/zawisza-czarny

Koncert

7 października 2018

Organizacja: Michał Palczewski.