Zawisza

Zawisza Czarny z Garbowa (ok.1370-1428), jeden z najsłynniejszych rycerzy polskich, starosta kruszwicki od 1417, starosta spiski od 1420. Jako poseł króla Władysława II Jagiełły przebywał na dworach europejskich, gdzie uczestniczył w wielu turniejach rycerskich. Pokonał m.in. słynnego rycerza hiszpańskiego, Jana z Aragonii. Zasłynął z prawości i męstwa. Uczestnik wojen z Krzyżakami, brał udział w bitwie pod Grunwaldem (15 lipca 1410). Po zwycięstwie grunwaldzkim wystąpił z propozycją zawarcia pokoju między królem polskim i królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim (układ w Lubowli 1411). 1414-1418 reprezentant Polski na soborze w Konstancji. Wziął udział w wyprawie Zygmunta Luksemburskiego przeciw Turkom, podczas której został przez nich wzięty do niewoli pod Golubacem (Gołębcem) i zamordowany.

Multimedialna Encyklopedia Powszechna 99 „Fogra”